Rules

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket krijgt toegang tot het festivalterrein. De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket kan kopiƫren.

Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast.

Bij weigering wordt de toegang verboden. Verboden op het festivalterrein zijn o.a. glas, blik, brik, flessen en/of alcohol, frigoboxen, boodschappenkarren, trolleys, koffers, paraplu's, tafels, stoelen, scherpe voorwerpen, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuurtjes en elk mogelijk voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. De toegang tot het festivalterrein kan steeds worden geweigerd.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. Officiƫle verkoop van festival merchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op de festivalweide tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Het Nostalgie Beach Festival behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het reglement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om het Nostalgie Beach Festival te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.